Verwijzers | Agathos hulpverlening

verwijzers

Verwijzers

Heeft u behoefte aan advies voor uw cliënt / patiënt? Wilt u iemand doorverwijzen voor opvoedbegeleiding of intensieve hulp? Agathos biedt ambulante hulpverlening aan mensen met psychische, psychiatrische, sociale en/of verstandelijke beperkingen. Wij bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.

Meteen contact of aanmelden

Per mail of telefonisch (010) 264 07 77

Intensieve Ambulante Hulpverlening

Persoonlijke, relationele of gezinsproblemen kunnen tot onveilige situaties leiden. Gezinnen met problemen bieden wij een breed pakket, van opvoedondersteuning tot langer durende begeleiding. Onze cliënten met een beperking leren wij praktische vaardigheden.
De ondersteuning die wij bieden is gericht op het versterken van de zelfregie, het opbouwen van een steunend netwerk en het voeren van casusregie.
Daarbij vinden wij het cruciaal dat de probleemsituatie in zijn geheel wordt aangepakt, bij voorkeur binnen en met maximale steun vanuit de eigen sociale omgeving.

Methodieken
Wij werken met de volgende methodieken:

Onze hulpverleners

Onze hulpverleners zijn minimaal Mbo+ geschoold, de meeste HBO geschoold en werken vanuit het Oplossingsgericht werken en Sociale netwerkversterking en zijn (indien van toepassing) SKJ-geregistreerd. Ons complete hulpaanbod vindt u hier.

Contact team Hoogvliet
Agathos ambulante hulpverlening
Ravenswaard 5
3078 PG Rotterdam

E: indicatieswmorotterdam@leliezorggroep.nl
T: (010) 264 07 77

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.