Begeleiding op school door Agathos: samenwerken aan één gezamenlijk doel

Begeleiding op school door Agathos: samenwerken aan één gezamenlijk doel

Begeleiding op school door Agathos: samenwerken aan één gezamenlijk doel

“Het mooiste vind ik om met verschillende disciplines samen te werken aan één gezamenlijk plan met doelen die goed aansluiten bij de leerling en tegelijkertijd goed uitvoerbaar zijn in de klas.” Aline de Kruif is intensief ambulant hulpverlener bij Agathos en geeft begeleiding op school aan kinderen die extra hulp of ondersteuning nodig hebben. De meerwaarde van deze vorm van ondersteuning is dat het heel makkelijk en goed te organiseren is, vindt een van de intern begeleiders van de school waar Aline werkt.

Soms hebben kinderen ondersteuning of extra hulp nodig, bijvoorbeeld op het gebied van gedrag of sociale vaardigheden. De ambulant hulpverleners van Agathos zijn gespecialiseerd in het begeleiden hierbij. Op diverse scholen in Nederland is Agathos actief. Aline de Kruif (intensief ambulant hulpverlener bij Agathos) vertelt meer over haar werk op de Eben-Haëzerschool in Bennenkom.

Sinds september 2020 is Agathos betrokken bij een pilot vanuit de Foodvalley-gemeenten op de Eben-Haëzerschool in Bennekom, een streekschool voor reformatorisch basisonderwijs. Deze pilot is erop gericht om de basisondersteuning op de school te versterken en heeft als doel problemen te voorkomen en waar nodig een optimale interventie te bieden.

Aline:

''Werken als ambulant hulpverlener bij Agathos is afwisselend. Als er een casus binnenkomt, verzamel ik als eerste informatie over de leerling door het voeren van gesprekken met de leerkracht, ouders, IB-er en schoolmaatschappelijk werker. Daarnaast observeer ik bij de leerling in de klas of ga ik met de leerling het gesprek aan. Samen met alle betrokkenen stel ik een plan op met doelen. Deze doelen zijn heel divers; bij de ene leerling werken we aan het versterken van zijn of haar sociale vaardigheden, bij de andere leerling werken we aan het vergroten van concentratie of prikkelverwerking. Het mooiste aan mijn werk vind ik het laagdrempelig samenwerken met verschillende disciplines aan één gezamenlijk plan, met doelen die goed aansluiten bij de leerling en tegelijkertijd goed uitvoerbaar zijn in de klas.''

IB-er school:

Een IB-er, werkzaam op de school waar Aline werkt als hulpverlener, benoemt de meerwaarde van deze begeleiding. ''Vanuit een pilot in samenwerking met Berséba en de gemeente Ede hebben we kennis gemaakt met intensieve ambulante hulpverlening in het onderwijs. Aline de Kruif is wekelijks één dag op de Eben-Haëzerschool. De meerwaarde van deze vorm van ondersteuning is dat het heel makkelijk en goed te organiseren is. Zo heeft Aline eerst met Karel* individueel gewerkt en daarna in een klein groepje. Tenslotte heeft ze Karel nog in zijn eigen klas begeleid. Karel durft nu met andere kinderen te spelen, neemt zelf initiatief en voelt zich meer op zijn gemak. De ouders van Karel kregen van Aline tips en adviezen voor de thuissituatie. Deze vorm van ondersteuning zorgt dat er een goede transfer plaatsvindt. Kortom, we zijn heel tevreden met de ondersteuning van Agathos en gunnen iedere basisschool een eigen Aline.''

Wilt u graag meer weten over ambulante hulpverlening in het onderwijs? Bekijk onze website www.agathos-hulpverlening.nl/hulpopschool.

*We gaan met respect om met onze cliënten en zullen geen echte namen noemen.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.